close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAGADNIENIA PRAWNE

 • Opinia prawna dot. zapytania, czy ustanowiony zastaw na udziałach dłużnika podlega rejestracji sądowej zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej  

   

  Procedura przekazania pod zastaw należącego do udziałowca udziału lub części tego udziału w kapitale założycielskim spółki innemu udziałowcowi spółki lub jeśli nie jest to zabronione statutem, osobie trzeciej jest uregulowana w art. 22 Federalnej ustawy z 08.02.1998 r. N 14 „o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością."

  Umowa zastawu udziału lub jego części wymaga notarialnego poświadczenia. Niezachowanie tej formy skutkuje nieważnością umowy. (pkt 2.art.22 ww. ustawy).

  Dodatkowo zgodnie z pkt. 3 art. 22 ww. ustawy notariusz, dokonujący poświadczenia tej czynności, nie później niż w ciągu trzech dni od poświadczenia umowy zastawu udziałów lub ich części, zawiadamia o tym fakcie właściwy organ, który zarejestrował daną spółkę ten zaś dokonuje stosownego wpisu do rejestru spółki. Taka adnotacja w rubryce obciążeń spółki wymaga podpisu udziałowca spółki i wskazaniem rodzaju obciążenia i terminu na jaki jest ustanowiony zastaw.

  Notariusz poświadczający umowę zastawu w ciągu 3 dni przekazuje też kopię tego dokumentu spółce.

  Organ rejestrowy dokonuje wpisu w rejestrze spółki w terminie 3 dni i wskazuje termin na jaki ustanowiono zastaw. (Organem, który dokonuje rejestracji osób prawnych na terytorium Moskwy jest Межрайонная инспекция ФНС России N 46)

  Trym dokonywania wpisów do rejestru określa federalna ustawa  z 08.08.2001 r. N 129 „o rejestracji państwowej osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców".

  Zgodnie z pkt. 2 art. 17 ww. ustawy o spółkach z.o.o wprowadzenie w rejestrze zmian nie związanych ze zmianami w dokumentach założycielskich spółki, do organu rejestrowego przekazuje się zawiadomienie wg. Wzoru zatwierdzonego przez rząd FR - federalnym organem władzy wykonawczej. Zawiadomienie podpisane przez zawiadamiającego wymaga notarialnego poświadczenia. ( pkt.1.2 art. 9 ustawy o rejestrach).

  Zapisy do rejestru są sporządzane wg. Wzoru N P14001 zgodnie z postanowieniem rządu FR z 19.06.2002 N439. Należy zauważyć, ze taki wzór nie uwzględnia zmian w ustawodawstwie, które wprowadzono ustawą z 30 grudnia 2008 r. N 312. W związku z powyższym służby podatkowe rekomendują stosowanie ( do czasu przyjęcia nowych wzorów) wzorów ze strony FNS Rosji adres: http://www.nalog.ru/.

  Wobec powyższego wyjaśniam, że ustanowione zastawy w FR nie podlegają rejestracji sądowej.

  Walentyna Bańkowska - Kordaś, I radca

  Moskwa 06.10.2010r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: