close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • ZAGADNIENIA PRAWNE

  •  

    Zarządzenie Ministerstwa rozwoju ekonomicznego FR z 11 stycznia 2011 nr 1 „O terminach i procedurze wprowadzenia do państwowego katastru nieruchomości danych o wcześniej zarejestrowanych obiektach nieruchomości". Powyższe zarządzenie wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2011.

    Powyższe zarządzenie nie zmienia obowiązujących przepisów lecz jest kolejnym aktem wykonawczym do art. 45  ustawy „ O państwowym katastrze nieruchomości" nr 221 z 24 lipca 2007 r. kończącym etapy rejestracji nieruchomości i dotyczy nieruchomości zarejestrowanych zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. nr 122, „O państwowej rejestracji praw do nieruchomości i  dokonywania transakcji". Wprowadza ww. zarządzenie jedyną bazę rejestracji wszelkich praw własności ziemi, budynków, mieszkań. W dalszym ciągu Urząd rejestracji nieruchomości m. Moskwy będzie stosował procedury rejestracji nieruchomości na podstawie aktu nabycia praw i inwentaryzacji nieruchomości. Po otrzymaniu zaświadczenia o rejestracji praw do nieruchomości ambasady zostanie ona wpisana do państwowego rejestru katastralnego.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: