close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAGADNIENIA PRAWNE

 •  

  Zarządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości FR z 26 listopada 2010 r. nr 364 „O zatwierdzeniu administracyjnej procedury wykonania przez MS FR państwowej funkcji w zakresie dostarczenia informacji o zarejestrowanych organizacjach na wniosek  osób fizycznych i prawnych.

   

  Przepisy zarządzenia określają porządek prawny udostępnienia informacji przez organ centralny - Ministerstwo Sprawiedliwości osobom fizycznym i prawnym o: organizacjach niekomercyjnych, filiach i przedstawicielstwach zagranicznych organizacji niepaństwowych niekomercyjnych, dane których zgromadzone są w resortowym rejestrze zarejestrowanych niekomercyjnych organizacji; rejestrze narodowo-kulturalnych autonomii; rejestrze fili i przedstawicielstw międzynarodowych organizacji i zagranicznych niekomercyjnych niepaństwowych organizacji; rejestrze przedstawicielstw zagranicznych religijnych organizacji, otwartych w FR; państwowym rejestrze kozackich społeczności w FR.

  Terytorialne organy MS Rosji wykonują państwową funkcję w stosunku do oddziałów i innych struktur partii politycznych, religijnych i tp. na ich terytoriach.

  W zakresie przedmiotowym dostarczanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i terytorialne organy MS FR informacji osobom fizycznym i prawnych są:

  • 1. informacje o istnieniu lub braku danych o zarejestrowanej ww. zarządzeniem organizacji w danym rejestrze;
  • 2. o dacie wpisania fili lub przedstawicielstwa przedmiotowych organizacji lub zmian tych rejestrów;
  • 3. o dacie wykreślenia przedmiotowych organizacji lub ich fili;
  • 4. o dacie rejestracji przedstawicielstwa zagranicznej organizacji religijnej w rejestrze przedstawicielstwa zagranicznych religijnych organizacji, otwartych w FR;
  • 5. o dacie wykreślenia przedstawicielstwa zagranicznej organizacji religijnej w rejestrze przedstawicielstwa zagranicznych religijnych organizacji, otwartych w FR;
  • 6. o adresach prawnym przedmiotowych organizacji;
  • 7. o nazwiskach, imionach przedstawicieli kierujących dana organizacją;
  • 8. o dacie, przyczynach i okolicznościach zawieszenia działalności zarejestrowanej przedmiotowej organizacji;
  • 9. o funkcjonujących strukturach przedmiotowych organizacji na terytorium FR, programach działalności; o zakresie zakazanej przez MS FR działalności.

  W zarządzeniu wskazanie są również terminy uzyskania informacji i wzory wniosków.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: