close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • ZAGADNIENIA PRAWNE

  • Opublikowane zostało Postanowieniem Rządu FR z 1 marca 2011 r. nr 132 „ O wprowadzeniu zmian w rozporządzeniu o określeniu formy wizy, procedury i trybu jej uzyskania, załatwienia i wydania, przedłużenia terminu jej ważności, wydania wizy w przypadku utraty, a także trybu anulowania wizy".

    W treści pkt. 35.1 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2003 r. nr 335 ze zm. Z 2010 r.) wprowadzono akapit o treści: „ Cudzoziemcom i osobom bez obywatelstwa - członkom rodzin danego cudzoziemca wydawane są zwykłe wizy z prawem do pracy  z terminem ważności wizy wydanej ww. obywatelowi , z prawem  do wykonywania pracy, nauki, jak równiej innej działalności nie objętej zakazem zgodnie z prawem FR, z możliwością dalszego przedłużenia takich wiz w przypadku przedłużenia terminu wykonywanej działalności przez danego cudzoziemca".

    Porządek załatwiania wiz członkom rodzin wysokokwalifikowanych zagranicznych specjalistów został uregulowany wprowadzonymi przepisami. Ustalono, że im wydawane są zwykłe wizy z prawem do pracy z wskazanym w nich terminem ważności takim jak dla wysokokwalifikowanych specjalistów. Na podstawie tych wiz członkowie rodzin nabywają prawo do pracy, nauki, jak również prowadzenia innej, nie zabronionej prawem FR działalności. Przedłużenie ważności wizy wysokokwalifikowanym specjalistom skutkuje przedłużeniem wizy dla członków rodziny.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: