close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAGADNIENIA PRAWNE

 •  

  Informacja prawna dot. zmian w przepisach o obowiązku rejestracji cudzoziemców i osób bez obywatelstwa w FR.

   

  Dnia 16 marca 2011 r. Parlament FR uchwalił zmiany  do ustawy nr 109 z 18 lipca 2006 r. „o

  obowiązku rejestracji cudzoziemców i osób bez obywatelstwa w FR". Zgodnie z powyższym rozszerzono definicję „miejsca pobytu" cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa w FR i uznaje się, iż jest nim każde miejsce i adres, pod którym powinien być zarejestrowany wg. przepisów ustawy.

  trzech do siedmiu dni wydłużony został termin na zarejestrowanie cudzoziemca czasowo przebywającego w FR. Natomiast procedurą rejestracji zostają objęte nie tylko osoby czasowo zamieszkałe ale wszystkie znajdujące się w FR.

  Wykonawcą tych procedur jest Organ władzy wykonawczej FR w sferze migracji.

  Co do zasady odpowiedzialność za dopełnienie obowiązku rejestracji cudzoziemca w miejscu pobytu ponosi osoba zapraszająca. Cudzoziemiec ponosi odpowiedzialność wówczas gdy  gdy zgodnie z ww. ustawą na nim leży obowiązek powiadomienia o miejscu swego pobytu w FR.

  W związku z powyższymi zmianami dostosowano zapisy ustawy nr 114 z 15 sierpnia 1996 r. „ O przepisach wyjazdu z FR i wjazdu na terytorium FR, oraz w ustawy nr 115 z 25 lipca 2002 „ o sytuacji prawnej cudzoziemców w FR" poprzez wprowadzenie do treści ustaw zapisów regulujących  pobyt i zatrudnienie wysokokwalifikowanych specjalistów, dla których termin pobytu w FR jest związany z czasem wykonywania pracy lub działalności zgodnie z otrzymana wizą wielokrotną

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: