close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POSIADANIA WIZY

 • Z obowiązku wymogu posiadania wizy w dokumentach potwierdzających tożsamość, zwalniani są następujący obywatele Rosyjskiej Federacji:

   

  - posiadacze ważnego paszportu dyplomatycznego, którzy mogą wjeżdżać, wyjeżdżać, znajdować się na terytorium Polski do 90 dni od daty przekroczenia granicy,

   

  - obywatele Rosyjskiej Federacji, posiadający zgodę na tymczasowy pobyt lub tymczasowy pobyt na terytorium Polski (osoby posiadające prawa pobytowe w Polsce wjeżdżają, znajdują się i wyjeżdżają z terytorium Polski na podstawie ważnych dokumentów, potwierdzających tożsamość oraz ważnej zgody na pobyt w dokumnetach wydanych przez właściwe organy Polski);

   

  - członkowie załóg cywilnych statków powietrznych (przy wniesieniu zapisu w generalnej deklaracji i zgodzie na lot);

   

  - członkowie załóg cywilnych statków morskich (przy wniesieniu zapisu do składu załogi w celu tymczasowego przebywania na lądzie w czasie znajdowania się statków w porcie);

   

  - członkowie załóg i obsługujący personel statków powietrznych używanych w lotach awaryjnych i ratowniczych;

   

  - pasażerowie, odbywający samolotem przelot tranzytowy przez terytorium Polski, posiadający dokumenty potwierdzające prawo na wjazd do państwa przeznaczenia oraz bilet lotniczy z potwierdzoną datą wylotu z lotniska przesiadki na terytorium Polski w ciągu 24 godzin od momentu przybycia (UWAGA: pasażerowie bez wizy nie mogą opuścić strefy tranzytowej lotniska).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: