close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

 • Zasięg okręgu konsularnego

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie jest właściwy terytorialnie do wydania wiz osobom stale mieszkającym w Moskiewskim Okręgu Konsularnym, który obejmuje następujące części Federacji Rosyjskiej:

   

  Obwód Smoleński, Obwód Twerski, Obwód Jarosławski, Obwód Kostromski, Obwód Kirowski, Obwód Swierdłowski, Obwód Kurgański, Obwód Czelabiński, Obwód Orenburski, Obwód Samarski, Obwód Saratowski, Obwód Wołgogradzki, Obwód Astrachański, Republika Kałmucji, Obwód Woroneski, Obwód Biełgorodzki, Obwód Kurski, Obwód Briański, Obwód Kałuski, Obwód Moskiewski, Miasto Moskwa, Obwód Włodzimierski, Obwód Iwanowski, Obwód Niżnonowogrodzki, Republika Maryjska, Republika Udmurcka, Kraj Permski, Republika Baszkirii, Republika Tatarstanu, Obwód Uljanowski, Obwód Penzeński, Obwód Tambowski, Obwód Orłowski, Obwód Tulski, Obwód Lipiecki, Obwód Riazański, Republika Mordwińska, Republika Czuwaszji, Obwód Rostowski, Kraj Krasnodarski, Kraj Stawropolski, Republika Dagestanu, Republika Czeczeńska, Republika Inguszetii, Republika Północnoosetyjska – Alania, Republika Kabardo-Bałkarii, Republika Karaczajo-Czerkiesji, Republika Adygei, Obwód Tiumeński (w tym: Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny i Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny – Jugra).

   

   

  Zamieszkanie na obszarze właściwości Moskiewskiego Okręgu Konsularnego


  Uprawnieni do ubiegania się o wydanie wizy w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Moskwie są:

   

  - obywatele Federacji Rosyjskiej, mieszkający na obszarze właściwości Moskiewskiego Okręgu Konsularnego (wnioskodawca powinien przedstawić ksero dowodu stałej rejestracji w obszarze właściwości konsulatu) oraz

   

  - obywatele państw trzecich, legalnie stale mieszkający na obszarze właściwości Moskiewskiego Okręgu Konsularnego  - tj. osoby posiadające w Federacji Rosyjskiej prawo pobytu (ros. вид на жительство).

   

  Obywatele państw trzecich, przebywający na terytorium Federacji Rosyjskiej (tj. posiadający czasową rejestrację w na obszarze właściwości Moskiewskiego Okręgu Konsularnego) mogą aplikować po uzyskaniu uprzedniej zgody Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie po przedstawieniu wniosku wraz z uzasadnieniem (wniosek o wyrażenie zgody rozpatrywany jest bezpłatnie). Wniosek może zostać skierowany do urzędu na adres mail: moskwa.visainfo@msz.gov.pl .

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie nie przyjmuje wniosków o wydanie wizy od osób zamieszkujących i przebywających poza obszarem właściwości Moskiewskiego Okręgu Konsularnego (w tym przypadku konsulat nie rozpatruje wniosków dotyczących odstąpienia od zasad właściwości terytorialnej Moskiewskiego Okręgu Konsularnego).

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie uprzejmie przypomina o wyłącznej właściwości terytorialnej Konsulatu Generalnego w Odessie w odniesieniu do wniosków wizowych składanych przez mieszkańców Krymu i m. Sewastopol.

   

   

  Kompetencja polskiego urzędu konsularnego do rozpatrywania wniosku wizowego

   

  Polski urząd konsularny jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej i do podjęcia decyzji w jej sprawie, jeśli:

  1) Polska stanowi jedyne miejsce docelowe wizyty lub wizyt;

  2) jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jedno miejsce docelowe w państwach strefy Schengen, a Polska stanowi główne miejsce docelowe wizyty lub wizyt pod względem długości pobytu lub celu pobytu; lub

  3) jeżeli nie można określić głównego docelowego miejsca wizyty, a osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć polską granicę zewnętrzną w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich.

   

  Polski urząd konsularny jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej na tranzyt i do podjęcia decyzji w jej sprawie:

  1) w przypadku tranzytu tylko przez terytorium Polski; lub

  2) w przypadku tranzytu przez kilka państw członkowskich, a osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć polską granicę zewnętrzną w celu rozpoczęcia tranzytu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: