close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • LISTA PRAWNIKÓW

 • PRZYKŁADOWA LISTA KANCELARII/ADWOKATÓW ROSYJSKICH GOTOWYCH DO UDZIELENIA WSPARCIA PRAWNEGO (zawsze jest możliwy wybór innego adwokata)

   


  MOSKWA

  1. Wiktor Antonow, mgr prawa, włada językiem polskim, angielskim i hiszpańskim, e-mail: wiktor-antonow@yandex.ru , tel. + 7 (916) 4479209;

  2. Irina Baszraj, mgr prawa, konsultant podatkowy, włada językiem angielskim, e-mail: ib222@yandex.ru , tel.  +7 (916) 2822879 ;

  3. Adwokat Marina Laktajewa, dr prawa, włada językiem polskim, tel. +7 (925) 5070323, e-mail: law-line@mail.ru ;

  4. Adwokat Anna Stawicka, włada językiem angielskim, tel. +7 (916) 6867839 ;

  5. Inessa Szczełkunowa, prawnik i dr nauk medycznych (zasłużony lekarz FR), tel. +7 (903) 6753798, e-mail: selenagrey1@mail.ru .

   


  SOCZI

   

  1. Jan Stanisławowicz Karbownickij, włada językiem polskim, tel. + 7 918 191 54 36, mail jansk-27mu@yandex.ru

  2. Anna Wadimowna Gonciarowa, + 7 918 308 70 80, konsultacje możliwe za pośrednictwem tłumacza języka angielskiego – Pana Denisa Wadimowicza Reusa, tel. +7 918 406 46 46

   


  KAZAŃ

   

  1. adwokat Aleksandr Jewgieniewicz Kormilcew, członek zespołu adwokackiego „Achmietszin, Kormilcew i Partnerzy”, język angielski, tel. +7 962 558 79 72, +7 966 240 37 97, mail: akpartners116@gmail.com

  2. adwokat Eduard Niłowicz Achmietszin, członek zespołu adwokackiego „Achmietszin, Kormilcew i Partnerzy”, język angielski, tel. + 7 927 418 64 86

   

  WOŁGOGRAD


  1. adwokat Julia Wiaczesławowna Gusjewa, włada językiem polskim, tel. +7 906 166 88 72, mail: polermo99@yandex.ru

  2. adwokat Boris Borisowicz Gorbunow, włada językiem angielskim, tel. + 7 961 077 01 23

  3. adwokat Andriej Nikołajewicz Godiejew, włada językiem angielskim, + 7 917 728 45 57

   

  ROSTÓW NAD DONEM


  1. adwokat Oksana Jewgieniewna Tomazowa, włada językiem angielskim, tel. +7 918 558 52 08

  2. adwokat Elena Hikołajewna Pawłowicz, włada językiem angielskim, tel. +7 961 403 23 58, + 7 928 101 54 69

   


  SAMARA

   

  1. Sergiej Aleksandrowicz Szmielkow, włada językiem angielskim, +7 927 906 10 17, + 7 846 374 10 17

  2. Daria Pawłowna Wołkowa, włada językiem angielskim, + 7 927 720 92 22

   

   

   

   

   

  LISTA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

  zawarta jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

  https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search,1.html?Language=9

   

  Uwaga:

  Kancelarie prawne/adwokaci, a także tłumacze działają samodzielnie i na własny rachunek. Wydział Konsularny Ambasady nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań (zaniechań) wskazanych kolegiów/adwokatów i tłumaczy oraz za jakość świadczonych usług, jak i inne zobowiązania mogące wyniknąć z zatrudnienia wymienionych osób lub kancelarii.

   

  Informujemy, że Wydział Konsularny wykonuje tłumaczenia urzędowe, a także poświadcza tłumaczenia. 

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: