close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NOWA USTAWA PRAWO KONSULARNE

 • Ustawa Prawo konsularne

   

  Aktem prawnym, który określa tryb powoływania konsula RP, funkcje konsularne, tryb postępowania przed konsulem, zasady pobierania opłat konsularnych oraz tryb powoływania konsula honorowego RP i jego funkcje jest ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U z 2015 r. poz. 1274, z 2016 r. poz. 1579). Ustawa ta wprowadziła pojęcie "pomocy konsularnej", przez którą należy rozumieć pomoc udzielaną przez konsula obywatelowi RP, w szczególności w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania tego obywatela polskiego, w aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela RP  lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania.

   

  Z treścią ustawy Prawo konsularne można zapoznać się pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001274

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: