close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZNAWALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH PRAW JAZDY W ROSJI

 • Uznawalność zagranicznych praw jazdy w Rosji.

   
  Zgodnie z punktem 44 Postanowienia Rządu FR nr 1396 z dnia 15.12.1999 r. „O zasadach zdawania egzaminów kwalifikacyjnych i wydawania praw jazdy", cudzoziemcy przebywający czasowo na terenie Rosji mają prawo do kierowania środkami transportu, przy posiadaniu międzynarodowego lub narodowego prawa jazdy wydanego we własnym kraju, jeżeli dokumenty te spełniają warunki Konwencji o ruchu drogowym z 1968 r. Warunki te sprowadzają się do tego, aby wpis w prawie jazdy był dokonany, bądź też zdublowany alfabetem łacińskim.

  Jedynie zagraniczne narodowe prawa jazdy nie spełniające powyższych warunków Konwencji o ruchu drogowym z 1968 r. powinny posiadać załączone urzędowo potwierdzone tłumaczenie na język rosyjski.


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: