close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDOBYWANIE DOKUMENTÓW

 • Wydobywanie dokumentów

  W celu wydobycia dokumentów z terenu Federacji Rosyjskiej, w zależności od ich rodzaju, należy wypełnić jeden z dwóch załączonych wniosków. W przypadku żądania odpisów dokumentów z zakresu stanu cywilnego, wskazane jest wypełnienie wniosku w języku rosyjskim, bowiem organy FR wymagają jego oryginału. Jeżeli jednak wypełnienie wniosku w języku rosyjskim jest niemożliwe, można wypełnić go w języku polskim. Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie, w celu nadania mu dalszego biegu.

  Wyjątkiem w tym zakresie jest wydobywanie dokumentów o potwierdzeniu niekaralności podczas pobytu na terytorium Rosji. W takim przypadkach niestety polski urząd konsularny nie może pośredniczyć w wydobyciu dokumentu. Przepisy rosyjskie wymagają, aby zainteresowany stosownym zaświadczeniem cudzoziemiec kierował wniosek w tej sprawie (w formie zwykłego podania) do właściwego ze względu na miejsce swego zamieszkania rosyjskiego urzędu konsularnego na terenie Polski.

   


  АНКЕТА ПО ИСТРЕБОВАНИЮ ДОКУМЕНТА ИЗ РОССИИ

  KWESTIONARIUSZ W SPRAWIE WYDOBYCIA ZAŚWIADCZENIA O POBYCIE I PRACY W ZSRR

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: