close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • BAZA PRAWNA STOS. RP-FR

 • Obowiązujące umowy i porozumienia dwustronne RP-FR

   

  Traktat między RP a FR o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Moskwie dnia
  22 maja 1992 r.:
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930610291

   

  Konwencja konsularna między RP a FR, sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.:    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19951400687

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem FR o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji, sporządzona w Krakowie dnia 22 lutego 1994 r.:    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941120543

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem FR w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
  w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.:     
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19931250569

   

  Umowa między RP a FR o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych
  i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 16 września 1996 r.:    
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020830750

   

  Porozumienie między Ministerstwem Sprawiedliwości RP i Ministerstwem Sprawiedliwości FR
  o trybie porozumiewania się w sprawach cywilnych (…), z dnia 17 maja 2012 r.: 
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20120000885

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem FR o warunkach podróży obywateli RP i obywateli FR, podpisana w Warszawie dnia 18 września 2003 r.:     http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20030510800

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem FR o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzona w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.:      http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940360133