close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLACY W ROSJI

 • POLACY W ROSJI

   

  Podczas rosyjskiego spisu powszechnego przeprowadzonego w 2010 r. polską narodowość zadeklarowało 47 125 (0,03%) obywateli Federacji Rosyjskiej. Na terenie Moskiewskiego Okręgu Konsularnego najwięcej Polaków mieszkało w 2010 r. w Moskwie (4456 osób), obwodzie  tiumeńskim (3427 osób) i Kraju Krasnodarskim (2958 osób). Według polskich szacunków, liczba Polaków i osób polskiego pochodzenia w Rosji może wynosić około 300 tys.

   

   

  REFERAT DS. WSPÓŁPRACY Z POLAKAMI W ROSJI

   

  e-mail: moskwa.amb.polonia@msz.gov.pl

   

  Tel.: +7 495 231 1553, +7 495 231 1563

   

  Polak za granicą

   

   

  Informacje dla obywateli polskich podróżujących do Rosji dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w serwisie Polak za granicą  Z serwisu dowiedzą się Państwo m.in. czy podróżując do Rosji potrzebna jest wiza, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców. "Polak za granicą" zawiera również listę pora dla podróżujących oraz ostrzeżenia. Pożyteczne informacje są także dostępne na naszej stronie w cz. pn. Informacje praktyczne dla odwiedzających FR. Jeśli korzystasz ze smartfonu lub tabletu, pobierz przed podróżą bezpłatną aplikację MSZ iPolak i czuj się bezpieczniej. iPolak to źródło najważniejszych informacji potrzebnych przy każdej wyprawie za granicę.

   

                                                                                      KOMUNIKAT

   

  Informujemy, że od czerwca 2017 staraniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  został uruchomiony portal internetowy rejestrujący Polonika (obiekty artystyczne związane z Polską i polską kulturą oraz historią) pod adresem www.polonika.gov.pl. Portal jest próbą całościowego ujęcia tematu poloników artystycznych zachowanych na terenach, które nie znajdowały się w granicach Rzeczypospolitej (cezurę stanowią granice przed 1772 r.) Dostępna online w internecie baza danych obejmować będzie obiekty nieruchome powstałe do czasów współczesnych i ma stanowić pomoc dla badaczy, służb dyplomatycznych, służyć polskiej emigracji i jej organizacjom oraz turystom odwiedzającym różne zakątki świata.

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma nadzieję, że portal przyczyni się do ujawnienia nieznanych dotąd obiektów i udokumentuje znane już przykłady współpracy i współistnienia w dziedzinie kultury w różnych częściach świata, w szczególności bogate dziedzictwo obecności polskiej i przebywania Polaków na terenie Rosji.

   

   

  DWUJĘZYCZNOŚĆ

  Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”. Z faktu bycia dwujęzycznym płynie szereg rozmaitych korzyści dla rozwoju emocjonalnego dziecka, dla jego rozwoju intelektualnego, rozwoju społeczno-kulturalnego. Dzieci dwujęzyczne posiadają dostęp do dwóch światów językowo-kulturowych: znają i pielęgnują kulturę i zwyczaje obu krajów, z którymi są związane, co pozwala budować dziecku spójną tożsamość etniczną.

  Ponadto umiejętność posługiwania się w życiu codziennym dwoma językami ćwiczy uwagę i elastyczność myślenia dziecka, pomaga rozwijać kreatywność i poszerzać horyzonty myślowe, zapewnia większy potencjał intelektualny.