close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLACY W ROSJI

 •  

   

  Komunikat w sprawie deklarowania polskości podczas spisu powszechnego

   

  Podczas rosyjskiego spisu powszechnego przeprowadzonego w 2010 r. polską narodowość zadeklarowało 47 125 (0,03%) obywateli Federacji Rosyjskiej. Na terenie Moskiewskiego Okręgu Konsularnego najwięcej Polaków mieszkało w 2010 r. w Moskwie (4456 osób), obwodzie  tiumeńskim (3427 osób) i Kraju Krasnodarskim (2958 osób). Według polskich szacunków, liczba Polaków i osób polskiego pochodzenia w Rosji może wynosić około 300 tys.

   

   

  Komunikat w sprawie poloników artystycznych

   

  Informujemy, że od czerwca 2017 staraniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  został uruchomiony portal internetowy rejestrujący Polonika (obiekty artystyczne związane z Polską i polską kulturą oraz historią) pod adresem www.polonika.gov.pl. Portal jest próbą całościowego ujęcia tematu poloników artystycznych zachowanych na terenach, które nie znajdowały się w granicach Rzeczypospolitej (cezurę stanowią granice przed 1772 r.) Dostępna online w internecie baza danych obejmować będzie obiekty nieruchome powstałe do czasów współczesnych i ma stanowić pomoc dla badaczy, służb dyplomatycznych, służyć polskiej emigracji i jej organizacjom oraz turystom odwiedzającym różne zakątki świata.

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma nadzieję, że portal przyczyni się do ujawnienia nieznanych dotąd obiektów i udokumentuje znane już przykłady współpracy i współistnienia w dziedzinie kultury w różnych częściach świata, w szczególności bogate dziedzictwo obecności polskiej i przebywania Polaków na terenie Rosji.

   

   

  Komunikat w sprawie dwujęzyczności

   

  Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”. Z faktu bycia dwujęzycznym płynie szereg rozmaitych korzyści dla rozwoju emocjonalnego dziecka, dla jego rozwoju intelektualnego, rozwoju społeczno-kulturalnego. Dzieci dwujęzyczne posiadają dostęp do dwóch światów językowo-kulturowych: znają i pielęgnują kulturę i zwyczaje obu krajów, z którymi są związane, co pozwala budować dziecku spójną tożsamość etniczną.

   

  Ponadto umiejętność posługiwania się w życiu codziennym dwoma językami ćwiczy uwagę i elastyczność myślenia dziecka, pomaga rozwijać kreatywność i poszerzać horyzonty myślowe, zapewnia większy potencjał intelektualny.