close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NOWA OPŁATA DROGOWA W ROSJI

 • Informacja w sprawie opłaty drogowej w Rosji.

   

  Z dniem 15 listopada 2015 r. w Rosji weszła w życie ustawa federalna z dnia 13 lipca 2015 r. Nr 248 o wprowadzeniu zmian do ustawy federalnej o drogach samochodowych i działalności drogowej w Federacji Rosyjskiej i o wprowadzeniu zmian do poszczególnych aktów Federacji Rosyjskiej. Na  mocy tej ustawy zaczęła obowiązywać nowa opłata drogowa, określona w ustawie federalnej z dnia 8 listopada 2007 r. r. Nr 257 oraz w ustawie federalnej z dnia 6 kwietnia 2011 r. Nr 68.

   

  Zgodnie z powołanymi wyżej ustawami, od dnia 15 listopada 2015 r. za przejazd po drogach federalnych Rosji pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 12 ton. przewoźnicy są obowiązani wnosić opłatę.

  Z opłaty zwolnione są pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 12 ton, które są przeznaczone do przewozu ludzi, pojazdy uprzywilejowane (policja, straż pożarna, służba drogowa) oraz pojazdy przewożące technikę wojskową.

  Opłata za przejazd dotyczyć dróg federalnych (w perspektywie nie wyklucza się opłaty za przejazd po drogach regionalnych).

  Opłata, której wysokość uzależniona jest od przejechanego dystansu (w kilometrach), bazuje na systemie Glonass – w wypadku wykorzystania w kabinie kierowcy specjalnego sprzętu GPS (licencję otrzymała firma OOO RT-Inwest Transportnyje Systemy), lub na deklaracji trasy przejazdu – w wypadku tzw. „różowego kuponu”.

  Opłata powinna być wniesiona przed wjazdem na drogę federalną.

  W celu uiszczenia opłaty przewoźnik powinien zarejestrować się w systemie „PLATON” (http://platon.ru/ru/) i, po zarejestrowaniu, wpłacić środki finansowe na przejazd. Pieniądze zostaną wpłacone na rachunek rozliczeniowy, który „otwiera się” w systemie równolegle z rejestracją przewoźnika. Jednocześnie przewoźnik może zamówić sprzęt GPS (o którym mowa powyżej) – zostanie on dostarczony do wybranego przez przewoźnika centrum obsługi klientów. Przewidziano alternatywną metodę opłaty jest przejazd na podstawie kuponu (do uzyskania na granicy lub przez aplikację mobilną);

  W okresie 15.11.2015 – 29.02.2016 r. opłata za przejazd wynosi 1,5293 rubla/km, a w okresie 01.03.2016 – 31.12.2018 – 3,06 rubla/1km;          

  Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących opłat przewidziano kary: od 5 tys. rubli do 450 tys. za pierwsze naruszenie ustawy i do 1 mln rubli za kolejne.

  Bliższe informacje na ten temat można uzyskać:

  1) na stronie systemu „Platon”: www.platon.ru, drogą e-mail info@platon.ru ;

  2) pod nr telefonu „gorącej linii”: +7 (495) 540-02-02.

  3) osobiście w jednym ze 138 biur (lista dostępna na stronie http://platon.ru/about/service_centre/).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: