close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTY PRAWNE DOT. OBYWATELSTWA

 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

  Tekst: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000161

   

  Rozporządzenia w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku( Dz.U. 2012 poz. 501), tekst: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000501

   

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz.U. 2012 poz. 916), tekst: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000916

   

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz.U. 2012 poz. 925), tekst: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000925

  - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz.U. 2012 poz. 927), tekst: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000927

   

  - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz.U. 2012 poz. 928), tekst: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000928

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: