close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OBYWATELSTWO

 • Obywatelstwo polskie nabywa się:

  • z mocy prawa;
  • przez nadanie obywatelstwa polskiego;
  • przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

  Osoby nieposiadające dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego mogą zwrócić się o ustalenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty.

   

  Obywatel polski traci obywatelstwo polskie wyłącznie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

   

  Więcej informacji o sposobach nabycia obywatelstwa polskiego oraz procedurze zrzeczenia się obywatelstwa polskiego na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.