close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KARTA POLAKA DLA MAŁOLETNIEGO

 • Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców lub rodzica, posiadającego Kartę Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (zgoda nie jest wymagana, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

  Dokumenty jakie należy złożyć wraz z wypełnionym wnioskiem o przyznanie  Karty Polaka dla małoletniego:

   

  • Kserokopie paszportów (wewnętrznych i zagranicznych) dziecka i obojga rodziców (oryginały do wglądu)
  • Kserokopia aktu urodzenia małoletniego (oryginał do wgląd)
  • Kserokopia Karty Polaka rodzica/rodziców (oryginał do wglądu)

   

  W przypadku składania wniosków na kilkoro dzieci do każdego wniosku należy przygotować odrębny komplet dokumentów.

   

  Przy składaniu wniosku muszą być obecni oboje rodzice oraz małoletni powyżej 13. roku życia.

   

  Wniosek dla osób niepełnoletnich wnioskodawcy (rodzice) podpisują w czasie  składania wniosku przy konsulu.

   

  Karta Polaka wydana małoletniemu ważna jest 10 lat, jednak nie później niż po upływie roku od uzyskania przez niego pełnoletności. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed upływem tego terminu posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność przedłużana jest na okres 10 lat. To znaczy: po ukończeniu 18 lat posiadacz Karty Polaka ma 9 miesięcy na złożenie wniosku o jej przedłużenie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: