close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KOMUNIKATY I OSTRZEŻENIA

 • Wydział Konsularny nie ponosi odpowiedzialności za działalność nielegalnych pośredników, oferujących pomoc w procedurze ubiegania się o Kartę Polaka i ostrzega przed korzystaniem z ich usług.

    

   

  Jednocześnie informujemy, że ustawa o Karcie Polaka przewiduje obligatoryjnie wydanie  decyzji o odmowie przyznania Karty Polaka m.in. w przypadku przedłożenia przez wnioskodawcę sfałszowanego lub podrobionego/ przerobionego dokumentu.

   

   

  Zamieszczane reklamowe ogłoszenia (np. link: http://www.jezykpolski.ru/) dotyczące prowadzonych na terenie Moskwy kursów języka polskiego, w których jest wskazywana możliwość otrzymania Karty Polaka po pomyślnym zakończeniu takiego kursu, nie odpowiadają prawdzie. Wszystkie warunki uprawniające do wnioskowania i otrzymania Karty Polaka są wymienione w ustawie i żaden kurs nie daje takich uprawnień, chociaż znajomość języka polskiego podlega weryfikacji w trakcie prowadzonych przez konsulat rozmów z osobami wnioskującymi o Kartę Polaka.  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: