close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PRAKTYKI STUDENCKIE

 •  

  Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej w Ambasadzie RP w Moskwie ( Wydział Polityczny, Ekonomiczny i Konsularny).

   

   

  PRAKTYKI STUDENCKIE I ABSOLWENCKIE

  ORAZ WOLONTARIAT

   

  (Informacja na podstawie Zarządzenia nr 13

  Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z 30.05.2011)

   

  Treść zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych została zamieszczona na stronie internetowej www.msz.gov.pl, tam znajdą również Państwo załączniki z wzorami formularzy aplikacyjnych oraz potrzebnych oświadczeń.

   

  Praktyki studenckie

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

  • 1. Posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju Unii Europejskiej (w tym drugim przypadku - po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej).
  • 2. Być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
  • 3. Studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

   

  Na 45 dni przed wnioskowanym terminem praktyki osoby zainteresowane odbyciem praktyk przesyłają swoje zgłoszenia na odpowiednim formularzu aplikacyjnym  do kierownika wybranej placówki zagranicznej:

   

  Do formularza dołącza się:

  • 1. Zaświadczenie wypełnione przez dziekanat uczelni zgodnie ze wzorem zawartym w formularzu aplikacyjnym.
  • 2. Ksero dowodu osobistego lub strony paszportu z danymi osobowymi i informacją o dacie ważności;
  • 3. Oświadczenie  potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk
  • 4. Oświadczenia  o niekaralności.

   

  Dokumenty mogą zostać przesłane drogą elektroniczną; oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

   

  Ponadto praktykant zobowiązany jest:

   

  • 1. Dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki;
  • 2. Przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki.

   

  Praktyka jest nieodpłatna. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ani placówka dyplomatyczno-konsularna nie wystawiają zaproszeń w celu uzyskania wizy, nie pokrywają kosztów przejazdu i ubezpieczenia.

   

  Praktyki absolwenckie

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę absolwencką powinien spełniać następujące warunki:

  • 1. Posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej (w tym drugim przypadku - po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej).
  • 2. Być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;
  • 3. Od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat.

   

  Na 45 dni przed wnioskowanym terminem praktyki osoby zainteresowane odbyciem praktyk przesyłają swoje zgłoszenia na odpowiednim formularzu aplikacyjnym  do kierownika wybranej placówki zagranicznej:

   

  Do formularza dołącza się:

  • 1. Dokument potwierdzający zakończenie studiów nie później niż przed pięciu laty.
  • 2. Ksero dowodu osobistego lub strony paszportu z danymi osobowymi i informacją o dacie ważności;
  • 3. Oświadczenie  potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk
  • 4. Oświadczenie o niekaralności.

   

  Dokumenty mogą zostać przesłane drogą elektroniczną; oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

   

  Ponadto praktykant zobowiązany jest:

   

  • 1. Dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki;
  • 2. Przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki.

   

  Praktyka absolwencka może być odbywana odpłatnie. Wysokość miesięcznego  świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ani placówka dyplomatyczno-konsularna nie wystawiają zaproszeń w celu uzyskania wizy, nie pokrywają kosztów przejazdu i ubezpieczenia.

   

   

  Wolontariat

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wolontariat powinien posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju Unii Europejskie (w tym drugim przypadku - po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej).

   

  Na 45 dni przed wnioskowanym terminem praktyki osoby zainteresowane odbyciem praktyk przesyłają swoje zgłoszenia na odpowiednim formularzu aplikacyjnym  do kierownika wybranej placówki zagranicznej:

   

  Do formularza dołącza się:

  • 1. Ksero dowodu osobistego lub strony paszportu z danymi osobowymi i informacją o dacie ważności;
  • 2. Oświadczenie  potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk
  • 3. Oświadczenia o niekaralności.

   

  Dokumenty mogą zostać przesłane drogą elektroniczną; oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

   

  Ponadto praktykant zobowiązany jest:

   

  • 1. Dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki;
  • 2. Przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki, jeżeli trwa ona dłużej niż 30 dni.

   

  Praktyka jest nieodpłatna. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ani placówka dyplomatyczno-konsularna nie wystawiają zaproszeń w celu uzyskania wizy, nie pokrywają kosztów przejazdu i ubezpieczenia.

   

  AMBASADA RP W MOSKWIE

  Посольствo Республики Польша в Российской Федерации

  тел: +7(495) 231-15-21


  факс: +7(495) 231-15-35


  115127 Москва ул. Климашкина, 4


  e-mail: moskwa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

   

   

  Dokument Microsoft WordZarządzenie DGSZ nr 13 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie praktyk (264 KB)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: