close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE DLA MEDIÓW

 • Regulacje prawne i zasad przyznawania akredytacji korespondentom zagranicznym w FR przez Centrum Prasowe MSZ FR.

  Procedura akredytacyjna odbywa się na podstawie "Postanowienia Rzadu FR z dnia 13.09.1994 r. nr 1055 o zasadach akredytacji i przebywania korespondentów zagranicznych srodków masowego przekazu na terytorium FR" ze zmianami z 04.08.1999 r. Pełen tekst postanowienia znajduje się na stronie rosyjskiego MSZ pod adresem www.mid.ru/ns-zhur.nsf/normdoc (wersja w języku rosyjskim) lub www.mid.ru/bul_ns_en.nsf/kartaflat/en07.03 (wersja w jeyku angielskim) w dziale "Pomoc dla dziennikarzy". Wg tego postanowienia akredytacji korespondentowi zagranicznemu udziela MSZ FR na podstawie artykułu 48 i 55 Ustawy Federacji Rosyjskiej "O środkach masowego przekazu". Wg prawa rosyjskiego korespondenci zagraniczni dzielą sie na następujące grupy:

  • Korespondentów stalych
   • Korespondentów majacych stałe biura na terenie FR (stale zamieszkalych w Rosji). W takim przypadku wydawana jest akredytacja i wielokrotna wiza na dwa lata
   • Korespondentów nie zamieszkałych na stale w FR, lecz czesto udających się do Rosji np. z racji problematyki jaką się zajmują. W tym wypadku wydawana jest akredytacja i wielokrotna wiza na rok przy czym termin oczekiwania jak i procedura wydawania akredytacji i wizy jest taka sama jak w przypadku korespondentów stale zamieszkałych w Moskwie.
  • Korespondentów specjalnych (akredytacja czasowa) do których naleza pozostali dziennikarze przyjeżdżający służbowo do Moskwy na okres do 90 dni. W przypadkach szczególnych okres ten może zostać maksymalnie wydlużony o kolejne 90 dni. W celu otrzymania wizy korespondenta specjalnego i akredytacji czasowej należy do Centrum Prasowego rosyjskiego MSZ wysłać prośbę od redakcji (nie od korespondenta) w języku rosyjskim lub angielskim (oryginał na firmowym papierze redakcji) wraz z następującymi danymi osobowymi:
    
   • a) Imie i nazwisko w jezyku rosyjskim i angielskim,
   • b) Imie i nazwisko ojca oraz matki,
   • c) Data i miejsce urodzenia,
   • d) Obywatelstwo,
   • e) Miejsce zamieszkania,
   • f) ŚMP jaki reprezentuja,
   • g) Nr paszportu, organ wydający oraz data wydania i termin jego ważności (co najmniej 3 m-ce),
   • h) Płeć,
   • i) Planowaną trasę przejazdu oraz tematyke projektu,
   • j) Planowany termin i miejsce realizacji projektu,
   • k) Miejsce wydania wizy,

  Dodatkowo do pisma trzeba dołączyć 2 fotografie 3x4 cm na jasnym tle oraz ksero paszportu (strony za zdjeciem i danymi paszportowymi). Brak któregoś z dokumentów lub niepełne dane wydłużają czas trwania procedury. Termin oczekiwania na wizę, który zaczyna się liczyć od momentu wpłynięcia powyższych dokumentów do Centrum Prasowego MSZ w tym wypadku wynosi (teoretycznie) 7 dni roboczych, po których Centrum Prasowe za pośrednictwem Departamentu Konsularnego MSZ FR zawiadamia właściwy urząd konsularny w Polsce, który został wskazany w piśmie o wystawienie akredytacji. Pomocne jest uzyskanie od osoby zajmującej się daną sprawą w Centrum Prasowym (dane na końcu informacji) nr telegramu, w którym Wydzial Konsularny w Polsce informowany jest o zgodzie na wydanie wizy. Na tej podstawie dziennikarz otrzymuje "wizę korespondenta" po czym zobowiazany jest do odebrania akredytacji w Centrum Prasowym MSZ FR w Moskwie (w przypadku wyjazdu do Moskwy). W Centrum Prasowym beda wymagać kserokopii wizy na podstawie której korespondent wjechał na teren Rosji i pozostałych dokumentów (oryginału pisma od redakcji, 2 zdjęć, kopii paszportu) jeżeli któryś z nich nie zostal dostarczony. Praktyka wskazuje, iz dobrze mieć jest po dwa egzemplarze wszystkich składanych w Centrum Prasowym dokumentów. Na terenie Moskwy od dziennikarzy w każdym urzędzie (rząd, parlament, administracja prezydenta, redakcje, agencje informacyjne itd.) wymagane jest posiadanie akredytacji MSZ FR. Teoretycznie poza Moskwą do uprawiania zawodu dziennikarza powinna wystarczyć "wiza korespondenta" wydana przez konsulat FR w Polsce i oddzielna akredytacja nie powinna byc wymagana, jednakże rosyjska milicja, jak również organy administracji publicznej mogą żądać jej okazania i od tego uzależniać możliwość realizacji projektu. Przed wyjazdem z terenu FR należy zwrócić legitymacje akredytacyjną do Centrum Prasowego.

  W celu otrzymania akredytacji stałej należy zwrócić sie do MSZ FR bezpośrednio lub za pośrednictwem rosyjskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego. Oryginał wniosku o akredytację należy przesłać na firmowym papierze, załączając informacje o danym śmp, życiorys korespondenta, informacje o przebiegu jego kariery zawodowej oraz dwie fotografie. Pismo adresowane na Dyrektora Departamentu Informacji i Prasy MSZ FR (obecnie funkcję tę pełni Marija ZACHAROWA). Rosyjski MSZ wprowadził ponadto warunek w postaci dostarczenia oryginału wypełnionej ankiety osobowej. Korespondent zgodę na akredytację powinien otrzymać w ciągu 2 miesiecy (w praktyce od 3 do 4 miesiecy). Po zakończeniu procedury Centrum Prasowe MSZ FR informuje wydzial konsularny FR w Polsce właściwy dla korespondenta, w którym otrzymuje on wizę (w tym wypadku czas oczekiwania na wizę wynosi 3 dni robocze). Po przyjeździe do Moskwy w Centrum Prasowym wydawana jest akredytacja (na rok, lub 2 lata w zależności od tego czy mieszka on na stałe w Moskwie czy przyjeżdża doraźnie). Rosyjskie prawo nie przewiduje możliwości zmiany statusu korespondenta specjalnego (akredytacja czasowa) na stałego, jak również wydania wizy na terytorium FR. Członkowie rodziny korespondenta otrzymują karty członków rodziny korespondenta zagranicznego. Akredytacja pracownika technicznego odbywa sie w taki sam sposób. Prośba o przedlużenie akredytacji powinna zostać złożona przez kierownictwo danego śmp nie później niż 15 dni przed upływem jej terminu ważności. MSZ FR może zastosować adekwatne środki w stosunku do korespondentów z tych państw w których stosowane sa ograniczenia w stosunku do korespondentów rosyjskich. Po przyjeździe korespondent wraz z rodziną zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych uzyskać meldunek w MSW FR. Odmowa wjazdu na teren FR odbywa sie na podstawie artykułu 27 ustawy z dnia 18.07.1996 r. "O zasadach wjazdu i wyjazdu z FR"


   

  adres:
  Centrum Prasowe MSZ FR, ul. Arbat 55, 119200 Moskwa

  tel.:
  +7 499 244 20 87

  fax:
  +7 499 244 17 66
   

  Sprawami polskich dziennikarzy zajmuje się Michaił Siergiejewicz WYDRIN ( tel +7 499 244 1716). W sytuacji wysłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera wskazane jest upewnienie się czy dokumenty dotarły na miejsce i czy są kompletne. Odliczanie terminu rozpoczyna się od momentu kiedy dokument trafi na biurko urzędnika. W warunkach rosyjskich poczta kurierska dociera do adresata w terminie ok. 7 dni co również należy uwzględnić w planowanej podróży. W przypadku Rosji wszystkie kompetencje dotyczące przyznawania lub odmowy wydania wizy, akredytacji stałej lub czasowej leżą w kompetencji Centrum Prasowego i Departamentu Konsularnego MSZ, a nie placówki w Warszawie, więc w sprawach pilnych lepiej zwracać się bezpośrednio do Centrum Prasowego MSZ FR, niż korzystać z pośrednictwa Ambasady FR w Warszawie. Nie ma możliwości skrócenia terminu opisanej procedury oraz czasu oczekiwania zarówno na akredytacje stałą jak i dla korespondenta specjalnego - akredytacja czasowa (7 dni roboczych). Wydział Prasowy Ambasady RP w Moskwie sugeruje planowanie z wyprzedzeniem wyjazdów dziennikarzy na teren FR. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż dla redakcji, które zakladają możliwość natychmiastowego wyjazdu korespondenta do Rosji istnieje rozwiazanie w postaci uzyskania wizy (rocznej, wielokrotnej) i akredytacji dziennikarzy na zasadach przewidzianych dla korespondentów stałych mieszkających poza granicami FR i nie mających biura w Rosji. Mozliwość ta zapewnia natychmiastowy wyjazd i zgodne z rosyjskim prawem wykonywanie zawodu dziennikarza na terenie FR.


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: