close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ATTACHAT OBRONY

 •  

  Attachat Obrony przy Ambasadzie RP w Federacji Rosyjskiej reprezentuje Ministerstwo Obrony Narodowej, Sztab Generalny WP oraz rodzaje sil zbrojnych. Głównym zadaniem Attachatu Wojskowego jest reprezentowanie interesów MON na terytorium Rosji oraz kontynuowanie i rozwijanie dwustronnej współpracy wojskowej.

  Attache Obrony jest doradcą Ambasadora RP w kwestiach dotyczących problematyki wojskowej. Jest odpowiedzialny za monitorowanie sytuacji wojskowo-politycznej w FR oraz informowanie MON o jej rozwoju w oparciu o oficjalne, ogólnodostępne źródła, zgodnie z Konwencją Wiedeńską.

  Attachat Obrony aktywnie uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez MO FR, takich jak seminaria, konferencje, obserwacje ćwiczeń, wizytacje jednostek wojskowych. Jego pracownicy towarzyszą zespołom inspekcyjnym i oficjalnym delegacjom wojskowym przebywającym na terenie Rosji. Wspólnie z Wydziałem Konsularnym Ambasady pracownicy Attachatu Wojskowego biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez miejscową Polonię oraz środowiska kombatanckie.

  Aktualności dotyczące Ministerstwa Obrony Narodowej dostępne są na stronie internetowej www.mon.gov.pl


  tel.:
  +7 495 231 1580

  fax:
  +7 495 231 1587


  e-mail:
  daomoscow@mon.gov.pl  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: