close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • ATTACHAT OBRONY

  •  

    Attachat Obrony przy Ambasadzie RP w Federacji Rosyjskiej reprezentuje Ministerstwo Obrony Narodowej, Sztab Generalny WP oraz rodzaje sil zbrojnych. Głównym zadaniem Attachatu Wojskowego jest reprezentowanie interesów MON na terytorium Rosji oraz kontynuowanie i rozwijanie dwustronnej współpracy wojskowej.

    Attache Obrony jest doradcą Ambasadora RP w kwestiach dotyczących problematyki wojskowej. Jest odpowiedzialny za monitorowanie sytuacji wojskowo-politycznej w FR oraz informowanie MON o jej rozwoju w oparciu o oficjalne, ogólnodostępne źródła, zgodnie z Konwencją Wiedeńską.

    Attachat Obrony aktywnie uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez MO FR, takich jak seminaria, konferencje, obserwacje ćwiczeń, wizytacje jednostek wojskowych. Jego pracownicy towarzyszą zespołom inspekcyjnym i oficjalnym delegacjom wojskowym przebywającym na terenie Rosji. Wspólnie z Wydziałem Konsularnym Ambasady pracownicy Attachatu Wojskowego biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez miejscową Polonię oraz środowiska kombatanckie.

    Aktualności dotyczące Ministerstwa Obrony Narodowej dostępne są na stronie internetowej www.mon.gov.pl


    tel.:
    +7 495 231 1580

    fax:
    +7 495 231 1587


    e-mail:
    daomoscow@mon.gov.pl  

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: