close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AMBASADOR

 •                       

   

  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP
  w Federacji Rosyjskiej

  Włodzimierz Marciniak

   

  WŁODZIMIERZ MARCINIAK urodził się w 1954 r. w Łodzi.

   

  W 1976 r. ukończył studia politologiczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1989 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w Instytucie Filozofii UW. W 2002 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

   

  Od 1980 do 2002 związany był ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie przeszedł całą ścieżkę kariery od asystenta do prodziekana i kierownika Katedry Nauk Politycznych SGH. Od 1992 do 1997 pracował na stanowisku radcy w Ambasadzie RP w Rosji. Od 2000 r. Włodzimierz Marciniak był również kierownikiem Zakładu Porównawczych Badań Postsowieckich w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Od 2013 do 2016 był profesorem i kierownikiem Katedry Stosunków Międzynarodowych w Akademii Ignatianum. W latach 2001-2016 wykładał w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2009-2016 uczestniczył w pracach Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych.

   

  W obszarze zainteresowań naukowych Włodzimierza Marciniaka znajdują się: ustrój polityczny Rosji, współczesne doktryny polityczne w Rosji, tożsamość polityczna we współczesnej Rosji.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: