close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AMBASADY RP W FR

  • 8 grudnia 2016

    W dniu 02 grudnia 2016 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym TB INVEST Tomasz Brzeziński na wykonanie robót budowlanych związanych z demontażem, dostawą i wymianą ślusarki, stolarki okiennej i drzwiowej oraz przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym na terenie Ambasady RP w Moskwie.

    Wykonawca został wyłoniony w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: