close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AMBASADY RP W FR

 • 17 sierpnia 2016

  W dniu 13 lipca 2016 r. podpisano umowę z firmą Marek Neubart ARCH&BAU na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z ekspertyzami technicznymi konstrukcji oraz instalacji dla budynku mieszkalnego przy Ambasadzie RP w Moskwie.

  Wykonawca został wyłoniony w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 10 Prawa zamówień publicznych.

   

  Kryterium wyboru wykonawcy była najniższa cena przysłanej oferty.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: