close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AMBASADY RP W FR

 • 3 sierpnia 2017

  PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2017

   

  Rodzaj zamówienia

  Lp.

  Przedmiot zamówienia publicznego

   

  Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

  Orientacyjna wartość zamówienia

  Przewidywany termin wszczęcia postępowania

  (kwartał)

  dostawy

  1.

  „Zakup 2 urządzeń UPS- o mocy 40 kW i 160 kW”

  Wolna ręka

  57 000 Euro netto/brutto

  237 969,30 PLN  netto/brutto

  IV kwartał 2017

  usługi

  1.

  „Usługi przyjmowania wniosków wizowych”

  Przetarg nieograniczony

  11 512 800,00 Euro netto/brutto

  48 064788, 720 PLN netto/brutto

  IV kwartał  2017

   

  2.

  „Przegląd i konserwacja 5 urządzeń dźwigowych w Ambasadzie RP w Moskwie przy ul. Klimaszkina 4 i  2 urządzeń dźwigowych w Budynku Mieszkalnym przy ul Bolshoy Tishinskiy per. 1 na okres 3 letni 2018 – 2020 – raz w miesiącu”.

  Wolna ręka

  92 160 EUR  Euro netto/brutto

  384 758,784 PLN  netto/brutto

  IV kwartał 2017

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: