close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 2 października 2018

  W dniach 25-28 września miała miejsce wizyta Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej Włodzimierza Marciniaka w obwodzie kaliningradzkim. Ambasador spotkał się z gubernatorem regionu oraz przedstawicielami administracji Kaliningradu, jak również odwiedził miejsca pamięci ważne dla polskiej historii w regionie. Po stronie Konsulatu Generalnego RP w wizycie uczestniczyli Konsul Generalny RP w Kaliningradzie Anna Nowakowska oraz wicekonsul ds. politycznych i ekonomicznych Miłosz J. Zieliński.

  Pierwszego dnia wizyty Ambasador Włodzimierz Marciniak złożył kwiaty w miejscu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Hohenbruch (okolice wsi Gromowo pod Sławskiem), gdzie przetrzymywano i zamordowano m.in. pracowników urzędów konsularnych RP w Prusach Wschodnich i Seweryna Pieniężnego oraz zapalił znicze pod pomnikiem grupy zwiadowców Armii Czerwonej, przerzuconej na tyły Wehrmachtu po rozpoczęciu Operacji Wschodniopruskiej w 1944 r. (Grupa „Dżeka”). Następnym punktem programu wizyty Ambasadora było zwiedzanie kościoła neogotyckiego w Sławsku, w którym występują polskie chóry muzyczne, oraz żeńskiego klasztoru prawosławnego pod Sławskiem, gdzie miało miejsce spotkanie się z jego przełożoną. Jest to największy kompleks sakralny w obwodzie kaliningradzkim. W drugiej połowie dnia Ambasador Włodzimierz Marciniak spotkał się z merem Kaliningradu Aleksiejem N. Siłanowem. W trakcie rozmowy poruszono kwestie wykorzystania sukcesu Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej jako impulsu rozwojowego dla Kaliningradu, dalszych planów inwestycyjnych władz miasta, mającej na celu upiększenie przestrzeni publicznej i ułatwienie komunikacji, oraz szerokiej współpracy stolicy regionu z samorządami. Ambasador z uznaniem odniósł się do sprawności organizacyjnej służb w kontekście mundialu oraz do gościnności Kaliningradczyków. Zgodził się z wysoką oceną zmian w wyglądzie przestrzeni miejskiej i jakości infrastruktury transportowej w ostatnich latach. Pozytywnie odniósł się również do działań mających na celu zacieśnianie samorządowego wymiaru współpracy transgranicznej.

   

   

  Kolejnego dnia, 27 września, Ambasador złożył kwiaty pod pomnikiem ofiar Marszu Śmierci w styczniu 1945 r. w m. Jantarnyj (b. Palmniki). Następnie w Kaliningradzie spotkał się z przedstawicielami regionalnych izb przemysłowo-handlowych i instytucji zajmujących się wsparciem biznesu w obwodzie kaliningradzkim. Spotkanie dotyczyło w głównej mierze stanu i możliwości rozwoju współpracy gospodarczej między podmiotami z Polski i obwodu kaliningradzkiego. Podczas spotkania Ambasador Włodzimierz Marciniak przytoczył dane makroekonomiczne świadczące o intensywnym i zrównoważonym rozwoju gospodarczym Polski oraz idącym z nim wzrostem jakości życia jej mieszkańców. Wspomniał o zmieniającej się strukturze eksportu polskich towarów do Rosji (przed 2014 r. głównie żywność, obecnie maszyny, produkty chemiczne i tekstylia). Poinformował również o trwającym końcowym etapie reorganizacji przedstawicielstwa handlowego RP w Moskwie w związku z likwidacją WPHI. W dalszej części dnia Ambasador spotkał się z rektorem Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta prof. Andriejem P. Klemieszewem. Rozmowa dotyczyła zaangażowania Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego (BFU) w dwustronną współpracę akademicką oraz nauczanie języka polskiego w obwodzie kaliningradzkim. Włodzimierz Marciniak wspomniał o swojej wizycie w Kaliningradzie jako pracownika naukowego kilka lat temu. Podkreślił znaczenie kontaktów akademickich dla dialogu polsko-rosyjskiego. Wyraził również nadzieję, że przyczynią się do lepszego zrozumienia odmiennych punktów widzenia oraz wniosą wartość dodaną dla obecnych i przyszłych prac badawczych. Po spotkaniu miał miejsce wykład Ambasadora dla studentów i pracowników Uniwersytetu pt. „Polska, której nie znacie” , który został poświęcony sukcesowi gospodarczemu Polski od rozpoczęcia transformacji ustrojowej. Ambasador zaprezentował w nim wskaźniki makroekonomiczne świadczące o przekładaniu się wzrostu PKB na jakość życia obywateli RP. Zwrócił uwagę na rolę popytu wewnętrznego jako czynnika łagodzącego wahania koniunktury na rynkach globalnych, a także rozwój zaawansowanej technologicznie produkcji, pozwalającej polskiej gospodarce coraz skuteczniej konkurować z podmiotami z najbardziej rozwiniętych państw świata.

  Po południu 27 września w Konsulacie Generalnym w Kaliningradzie miało miejsce spotkanie Ambasadora Włodzimierza Marciniaka z przedstawicielami środowisk polonijnych obwodu kaliningradzkiego. Następnie Ambasador otworzył wystawę „Polska – droga ku niepodległości”, wpisującą się w obchody 100-lecia odrodzenia RP, która została przygotowana w Centrum Historyczno-Kulturalnym „Wielkie Poselstwo” (Brama Królewska).

   

   

  28 września Ambasador Włodzimierz Marciniak spotkał się m.in. z gubernatorem obwodu Antonem A. Alichanowem. Podczas rozmowy poruszono kwestie współpracy dwustronnej, w tym wspólnych projektów transgranicznych, Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej oraz polityki pamięci. Gubernator przypomniał o próbach uruchomienia stałego pasażerskiego połączenia kolejowego między Polską a obwodem kaliningradzkim  i zadeklarował chęć pracy nad tą inicjatywą. Ambasador ze swojej strony poinformował gubernatora o dotychczasowym przebiegu swojej wizyty w OK. Wyraził zadowolenie z polepszającego się stanu infrastruktury transportowej regionu, podkreślając jej znaczenie dla rozwoju współpracy gospodarczej i kontaktów międzyludzkich. Ocenił, że osoby przekraczające granicę polsko-rosyjską na podstawie kart MRG czynią to teraz na podstawie wiz, a dwustronny ruch osobowy osiągnął poziom z 2016 roku. Ambasador Włodzimierz Marciniak sprzeciwił się również tezie o niszczeniu przez władze pamięci o żołnierzach Armii Czerwonej. Zwrócił uwagę, że odwiedził nie tylko były niemiecki obóz koncentracyjny w Hohenbruch, ale i położony niedaleko pomnik ku czci Grupy „Dżeka”. Podkreślił on także zabiegi polskich władz o utrzymywanie w należytym stanie rozległych cmentarzy czerwonoarmistów, m.in. w Braniewie. Gubernator Alichanow przyznał, że osobiście przekonał się o tym, jak zadbana jest tamtejsza nekropolia.

  26-09 Hohenbruch 1
  26-09 Hohenbruch 2
  26-09 Sławsk 1
  26-09 Sławsk 2
  26-09 Spotkanie z merem Kaliningradu 3x
  27-09 Bałtycki Uniwersytet Federalny 1
  27-09 Bałtycki Uniwersytet Federalny 3
  27-09 Bałtycki Uniwersytet Federalny 4
  27-09 Jantarnyj 2
  27-09 Kaliningradzka Izba Przemysłowo-Handlowa 1
  27-09 Kaliningradzka Izba Przemysłowo-Handlowa 2
  27-09 Kaliningradzka Izba Przemysłowo-Handlowa 3
  27-09 Otwarcie wystawy 1
  28-09 Spotkanie z gubernatorem OK 2x

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: