close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 10 września 2015

  Urzędy konsularne państw Schengen w Federacji Rosyjskiej wprowadzą 14 września Wizowy System Informacyjny (VIS) jako kolejny etap wprowadzania tego systemu na świecie.

  VIS służy wymianie danych pomiędzy państwami członkowskimi Schengen wydającymi wizy krótkoterminowe typu C. Głównym zadaniem VIS jest uproszczenie procedury składania i rozpatrywania wniosków o wydanie wiz Schengen (C), podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych, a także skrócenie czasu kontroli wizowo-paszportowej na granicy.

   

  Od 14 września 2015 roku wszyscy aplikujący w Federacji Rosyjskiej o wizy Schengen (C) będą zobowiązani przybyć osobiście do urzędu konsularnego lub Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych w celu pobrania danych biometrycznych (odcisków palców). Ponowne pobranie danych – co do zasady - nastąpi po upływie 59 miesięcy.

   

  Z obowiązku złożenia odcisków palców zwolnione są następujące kategorie osób:

   

  - dzieci poniżej 12 roku życia,

  - osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe,

  - przywódcy państw lub rządów wraz z towarzyszącymi im małżonkami oraz członkami

  oficjalnej delegacji,

  - monarchowie i ważni rangą członkowie rodziny królewskiej.

   

  Opłata wizowa oraz czas rozpatrzenia wniosku nie ulegną zmianie.

   

  W związku z koniecznością dostosowania pracy urzędu konsularnego i Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW)  do nowych wymogów, urząd konsularny i PPWW będą pracowały zgodnie z następującym harmonogramem:

   

  - PPWW w Moskwie 11 września 2015 roku nie przyjmuje wniosków wizowych na wizy Schengen (C). W tym dniu możliwy będzie odbiór paszportów.

   

  - PPWW w Jekaterinburgu, Woronieżu, Ufie, Permie, Samarze, Kazaniu, Niżnym Nowgorodzie, Krasnodarze, Rostowie nad Donem, Saratowie, Smoleńsku, Noworosyjsku 9-11 września 2015 roku nie przyjmują wniosków wizowych na wizy Schengen (C). W tych dniach możliwy będzie odbiór paszportów.

   

  - WK w Moskwie przyjmuje wnioski wizowe w normalnym trybie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: