close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 20 kwietnia 2016

  W siedzibie głównej Rosyjskiej Akademii Nauk odbyło się wyjątkowe spotkanie polskich i rosyjskich historyków.

  Konferencję otworzył dyrektor Instytutu Historii Powszechnej RAN prof. Aleksandr Czubarian. - Nie dążymy do tego, by się we wszystkim zgodzić. To jest po prostu niemożliwe. Dążymy do tego, by nauczyć się dyskutować o różnicach w duchu wzajemnego szacunku, profesjonalizmu, chęci zrozumienia punktu widzenia drugiej strony – zaznaczyła w swoim wystąpieniu amb. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Uczestnikom odczytano list pierwszego wiceministra spraw zagranicznych Rosji Władimira Titowa. Prof.prof. Mirosław Filipowicz z Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Leszek Zasztowt ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Leonid Gorizontow z Instytutu Historii Powszechnej RAN przedstawili efekt swojej kilkuletniej współpracy – publikację „Rosja i Polska: przełamanie stereotypów historycznych. Koniec XIX – początek XX w. Materiał dydaktyczny dla nauczycieli historii”.

   

  Polscy i rosyjscy uczeni rozpoczęli pracę nad materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli historii w obu państwach w 2012 – dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Od 2013 projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Przewiduje on publikację trzech tomów: poświęconego okresowi wczesnonowożytnemu (XVI-XVIII wiek), XIX wiekowi i XX stuleciu. Polska edycja materiałów będzie dwujęzyczna i ukaże się w 2016 w formie teczek edukacyjnych: kart z wypisami źródłowymi, mapami, ikonografią, zadaniami szkolnymi i esejami. Rosyjskie wydanie tomu o XIX wieku ma formę książkową.

   

  - Ta książka nie jest wspólnym polsko-rosyjskim podręcznikiem historii, lecz wspólnie przygotowanym przez polskich i rosyjskich historyków oraz polskich i rosyjskich nauczycieli historii kompletem pomocy naukowych dla nauczycieli historii w obu krajach. Celem naszego projektu jest wydanie antologii tekstów źródłowych, wypisów z literatury i scenariuszy lekcji wraz z napisanymi wspólnie przez polskich  i rosyjskich historyków esejami wprowadzającymi w zagadnienia – tłumaczył podczas konferencji prof. Mirosław Filipowicz z IEŚW.

   

  Podczas seminarium zaprezentowany został także wydany w Rosji zbiór artykułów, poświęconych 100-leciu urodzin Aleksandra Gieysztora, pt.: „Polska, Rosja i Europa w losach historyka”. Rolę śp. Aleksandra Gieysztora w organizacji nauki historycznej w Polsce i na arenie międzynarodowej, w tym w stosunkach polsko-rosyjskich przybliżył rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku prof. Adam Koseski. Natalia Liebiediewa podzieliła się wspomnieniami z okresu współpracy z Profesorem nad tomami katyńskimi.

   

  Konferencja w RAN stała się ponadto okazją do nakreślenia perspektyw współpracy polskich i rosyjskich uczonych, o czym mówili m.in. dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie Dariusz Klechowski i dyrektor Stacji Naukowej PAN w Moskwie prof. Marek Pąkciński.

   

  Polecamy relację korespondentki PAP.

  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów
  Polska-Rosja: ku przełamaniu stereotypów

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: