close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY PRAWNE

 • Dział Prawny Wydziału Konsularnego prowadzi sprawy w zakresie:

   

  • Sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka polskiego na rosyjski i z rosyjskiego na polski
  • Uwierzytelniania zgodności dokumentów z oryginałem
  • Dokonywania czynności notarialnych nie wymagających formy aktu notarialnego
  • Przygotowywania niektórych dokumentów z zakresu stanu cywilnego
  • Wydawania zaświadczeń na przewóz broni, zwłok
  • Wydobywania za granicą i przesyłania do kraju dokumentów z wyjątkiem papierów wartościowych na wniosek osób fizycznych i prawnych
  • Udzielania informacji o obowiązujących przepisach prawnych

   

  1. Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego
  2. Dowód osobisty
  3. Poświadczenie własnoręczności podpisu oraz wypisu, odpisu, wyciągu i kopii dokumentu
  4. "Poświadczenie życia" (na potrzeby ZUS)
  5. Potwierdzenie profilu zaufanego na platformie ePUAP
  6. Przewóz broni i amunicji
  7. Przewóz zwierząt
  8. Sprawy spadkowe
  9. Sprowadzenie do Polski zwłok lub prochów
  10. Tłumaczenia i poświadczenia tłumaczeń
  11. Udzielania pełnomocnictwa (upoważnienia)
  12. Uzyskiwanie zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenia o niekaralności)
  13. Wydobywanie dokumentów  

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: