close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • OPIEKA KONSULARNA

 •  

  Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagłe zachorowanie itp.) ma konstytucyjne prawo zwrócić się do Konsulatu RP z prośbą o pomoc konsularną. Na terenie Federacji Rosyjskiej obowiązuje kompetencyjny podział obszaru na okręgi konsularne (strona główna). Konsul może interweniować po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu, a swoje funkcje może wykonywać jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi. Konsul czuwa, aby obywatele polscy nie byli traktowani gorzej przez władze miejscowe, niż obywatele odwiedzanego państwa.

   

  Zakres pomocy udzielanej przez konsula obywatelom RP za granicą:

   

  Kiedy obywatel RP utraci (zgubienie, kradzież, zniszczenie) paszport lub inne dokumenty, konsul po sprawdzeniu tożsamości poszkodowanej osoby wystawi paszport tymczasowy na powrót do Kraju.

   

  Kiedy obywatel RP utraci pieniądze:

   

  • konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce;
  • udzielić informacji i wskazówek dot. możliwości przekazania pieniędzy z Polski drogą bankową lub przekazem, w szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może udzielić pomocy finansowej. Udzielenie pomocy finansowej może być uzależnione od poręczenia majątkowego lub zobowiązania zwrotu otrzymanej kwoty pieniędzy w określonym terminie.

   

  Kiedy obywatel RP zostanie aresztowany:

   

  • konsul może powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania;
  • wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia;
  • pomóc w znalezieniu adwokata;
  • odwiedzać w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób.

   

  W przypadku śmierci obywatela RP za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności
  na miejscu oraz zawiadamia krewnych lub przyjaciół w Polsce.

   

  Czynności, których konsul nie może wykonać:

   

  • Prowadzenie spraw w charakterze adwokata i angażowanie prawników.
  • Płacenie za obywatela grzywien, mandatów, długów hotelowych oraz kosztów sądowych.
  • Świadczenie usług, które są wykonywane przez biura turystyczne, linie lotnicze, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.
  • Organizowanie zakwaterowania, załatwienie spraw meldunkowych.
  • Uzyskiwanie zgody na wykonywanie pracy.
  • Spowodowanie lepszego traktowania obywatela polskiego przez władze miejscowe, niż obywatela własnego państwa.
  • Podejmowanie działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.

  Nie należy zapominać, że bezpieczeństwo turystów za granicą zależy przede wszystkim od nich samych, ich zdrowego rozsądku, przewidywania i zapobiegliwości. Nieznajomość przepisów prawnych odwiedzanego państwa w żadnym wypadku nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania i ponoszenia konsekwencji łamania miejscowego prawa

   

  Tel. +7 495 231 1562

   

  Tel. +7 495 231 608

   

  Tel. dyżurny +7 916 698 99 41 (całodobowo, w sytuacjach nadzwyczajnych)

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: