close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 • WAŻNE. Utrudnienia na granicy rosyjsko-białoruskiej

   

   

  Utrudnienia w przekraczaniu granicy rosyjsko-białoruskiej - informacja Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku dla podróżujących

   

   

  Podróże drogą lądową

   

   

  W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom RP, przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej w obydwu kierunkach.

   

   

  Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy, podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA), Estonią (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO) i Ukrainą (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE).

   

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku rekomenduje dla celów wjazdu drogą lądową do Federacji Rosyjskiej i wyjazdu z tego kraju trasę przez Republikę Łotwy.

   

   

   

  Podróże drogą lotniczą

   

   

  Loty z Mińska realizowane do miast na terenie Federacji Rosyjskiej są obecnie traktowane jako połączenia wewnątrzkrajowe, w związku z czym pasażerowie nie przechodzą odprawy paszportowej w porcie lotniczym w Mińsku. Powyższe oznacza, że w paszportach i na kartach migracyjnych nie są zamieszczane odciski stempli wjazdowych. Natomiast brak adnotacji rosyjskich służb granicznych w paszportach i na kartach migracyjnych może być podstawą do nałożenia grzywny za nielegalne przekroczenie granicy i naruszenie przepisów migracyjnych.

   

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku odradza podróżowanie do Federacji Rosyjskiej drogą lotniczą tranzytem przez port lotniczy w Mińsku.

   

   

  ZAOSTRZONE KONTROLE CELNE W ZWIĄZKU
  Z ZAGROŻENIE
  M AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF)

  http://old.wetgiw.gov.pl/files/4595_ulotka_2013_pl.pdf

  Uprzejmie informujemy, że w związku z pojawieniem się przypadków ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarach na wschód od Polski, służby celne zostały zobowiązane do ścisłego przestrzegania przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) NR 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004, zgodnie z którym funkcjonariusz celny nie może dopuścić do wwozu osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium UE.

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie wykonuje zadania zgodnie z treścią Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych i dwustronnymi porozumieniami między Rzeczypospolitą Polską a Federacją Rosyjską.

  Do podstawowych czynności należą:

  • Obsługa ruchu osobowego (wydawanie wiz, wnioski o zezwolenie na pobyt itp.)
  • Opieka konsularna (pomoc obywatelom polskim znajdującym się na terytorium Moskiewskiego Okręgu Konsularnego Federacji Rosyjskiej)
  • Informacja prawna
  • Tłumaczenia dokumentów
  • Wydobywanie dokumentów na potrzeby instytucji i obywateli polskich
  • Czynności z zakresu spraw obywatelskich
  • Czynności z zakresu spraw repatriacyjnych
  • Czynności z zakresu spraw paszportowowych
  • Kontakty z organizacjami polonijnymi w Federacji Rosyjskiej

  Wydział Konsularny Ambasady RP w FR swoim zasięgiem obejmuje obszar Federacji Rosyjskiej (z wyłączeniem okręgów konsularnych Konsulatów Generalnych RP w Sankt Petersburgu, Kaliningradzie i Irkucku).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: