close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 • WAŻNE

   

  Zakaz przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej 

   

  W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, obowiązuje, do czasu uregulowania tej kwestii, zakaz przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej (w obydwu kierunkach) przez obywateli państw trzecich, w tym obywateli polskich. Zakaz ten od 15 maja 2017 obejmuje przejścia drogowe i kolejowe (z wyłączeniem rejsów lotniczych, o czym informujemy poniżej).

  Wobec powyższego, w paszportach i na kartach migracyjnych nie są zamieszczane odciski stempli wjazdowych. Brak adnotacji rosyjskich służb granicznych w paszportach i na kartach migracyjnych może skutkować ukaraniem za nielegalne przekroczenie granicy i naruszenie przepisów migracyjnych.

  Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy, podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z ŁOTWĄ (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA), ESTONIĄ (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO) i UKRAINĄ (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE).

   

  PRZEJAZD PRZEZ STREFĘ PRZYGRANICZNĄ Z BIAŁORUSIĄ (droga na odcinku Newel - Uświat)

   

  W oparciu o informacje Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu przypominamy wszystkim obywatelom RP podróżującym do Smoleńska i Katynia drogą od przejścia granicznego w Buraczkach, że na odcinku Newel-Uświat droga ta znajduje się na terenie strefy przygranicznej z Białorusią.

   

  Przejazd przez strefę nie wymaga specjalnych zezwoleń. Przepisy zabraniają podróżnym zatrzymywania się (postoju) w strefie przygranicznej, wysiadania z pojazdu pasażerów, przewożonych zwierząt i rozładowywania przewożonych towarów oraz zabierania do samochodu osób trzecich, zwierząt jak i doładowywania towarów. Granice strefy nie zostały oznaczone specjalnymi tablicami informacyjnymi.

   

  Z dniem 15.05.2017 r. zmienione zostały procedury dot. obsługi pasażerów przylatujących z Białorusi do Rosji.

  W FR wszystkie rejsy z Białorusi zostały przeniesione z terminalów obsługujących ruch wewnętrzny do sektorów międzynarodowych, a pasażerowie przybywający rejsami z terytorium Białorusi lub odlatujący na Białoruś będą podlegać kontroli granicznej. Do obsługi  obywateli Państwa Związkowego RU i BY (czyli de facto RU i BY) zostaną wydzielone specjalne stanowiska.

  Z kolei na terenie Białorusi pasażerowie udający się do Rosji tranzytem przez międzynarodowy port lotniczy w Mińsku są zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających ich dane osobowe oraz kartę migracyjną wypełnioną po przybyciu do Białorusi. Oprócz tego procedury obsługi pasażerów udających się do Rosji na lotnisku w Mińsku nie ulegają zmianie – nie będą oni przechodzić kontroli granicznej.

   

  ZAOSTRZONE KONTROLE CELNE W ZWIĄZKU
  Z ZAGROŻENIE
  M AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF)

  http://old.wetgiw.gov.pl/files/4595_ulotka_2013_pl.pdf

  Uprzejmie informujemy, że w związku z pojawieniem się przypadków ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarach na wschód od Polski, służby celne zostały zobowiązane do ścisłego przestrzegania przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) NR 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004, zgodnie z którym funkcjonariusz celny nie może dopuścić do wwozu osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium UE.

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie wykonuje zadania zgodnie z treścią Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych i dwustronnymi porozumieniami między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską.

  Do podstawowych zadań Wydziału Konsularnego w Moskwie należy ochrona praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli w granicach dozwolonych prawem międzynarodowym; podejmowanie działań na rzecz umacniania więzi między Rzecząpospolitą Polską a obywatelami polskimi, osobami polskiego pochodzenia oraz osobami deklarującymi przynależność do Narodu Polskiego, zamieszkałymi w Federacji Rosyjskiej; działanie na rzecz społeczności polonijnej w Rosji oraz praw i wolności Polonii, określonych w ustawodawstwie  rosyjskim i umowach międzynarodowych; sprzyjanie rozwijaniu i pogłębianiu współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej oraz kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, jak również na rzecz promocji polskiej gospodarki, nauki i kultury oraz języka polskiego.

   

  W strukturze Wydziału Konsularnego znajdują się następujące referaty:

   

  • Referat ds. Ruchu Osobowego
  • Referat ds. Prawnych i Opieki Konsularnej
  • Referat ds. Współpracy z Polakami w Rosji   
  • Kierownikiem Wydziału Konsularnego - konsulem RP jest radca - minister Marek Zieliński

  Moskiewski Okręg Konsularny (MOK) powstał w marcu 2002 roku i po zmianach wprowadzonych  dnia 1 marca 2012 r. (w związku ze zmianą zakresu terytorialnego Irkuckiego Okręgu Konsularnego) dot. zmniejszenia wielkości (ograniczenia liczby regionów FR podlegających jurysdykcji konsularnej) w jego skład wchodzą:  Obwód Twerski, Obwód Jarosławski, Obwód Kostromski, Obwód Kirowski, Obwód Swierdłowski, Obwód Kurgański, Obwód Czelabiński, Obwód Orenburski, Obwód Samarski, Obwód Saratowski, Obwód Wołgogradzki, Obwód Astrachański, Republika Kałmucji, Obwód Woroneski, Obwód Biełgorodzki, Obwód Kurski, Obwód Briański, Obwód Kałuski, Obwód Moskiewski, Miasto Moskwa, Obwód Włodzimierski, Obwód Iwanowski, Obwód Niżegorodzki (niżnonowogrodzki), Republika Maryjska, Republika Udmurcka, Kraj Permski, Republika Baszkirii, Republika Tatarstanu, Obwód Uljanowski, Obwód Penzeński, Obwód Tambowski, Obwód Orłowski, Obwód Tulski, Obwód Lipiecki, Obwód Riazański, Republika Mordwińska, Republika Czuwaszji, Obwód Rostowski, Kraj Krasnodarski, Kraj Stawropolski, Republika Dagestanu, Republika Czeczeńska, Republika Inguszetii, Republika Północnoosetyjska – Alania, Republika Kabardo-Bałkarii, Republika Karaczajo-Czerkiesji, Republika Adygei, Obwód Tiumeński (w tym: Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny i Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny – Jugra).


  Do najważniejszych czynności konsularnych należą:

  • Obsługa ruchu osobowego (wydawanie wiz, wnioski o zezwolenie na pobyt itp.)
  • Opieka konsularna (pomoc obywatelom polskim znajdującym się na terytorium Moskiewskiego Okręgu Konsularnego Federacji Rosyjskiej)
  • Informacja prawna
  • Tłumaczenia dokumentów
  • Wydobywanie dokumentów na potrzeby instytucji i obywateli polskich
  • Czynności z zakresu spraw obywatelskich
  • Czynności z zakresu spraw repatriacyjnych
  • Czynności z zakresu spraw paszportowych
  • Kontakty z organizacjami polonijnymi w Federacji Rosyjskiej

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: