close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • Wydział Ekonomiczny realizuje zadania w zakresie analizy makroekonomicznej problematyki rozwoju gospodarczego Rosji, w tym w szczególności wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego, polityki energetycznej, stosunków gospodarczych Rosji z krajami trzecimi oraz polsko-rosyjskich stosunków gospodarczych, w tym w szczególności w zakresie współpracy handlowej, inwestycyjnej oraz w sektorze energetycznym. Pracownicy Wydziału Ekonomicznego gromadzą i na bieżąco analizują stanowiska instytucji kraju urzędowania, a także informacje prasowe, publikacje instytutów naukowo-badawczych i organizacji pozarządowych oraz formułują wnioski dla zagranicznej polityki ekonomicznej.


  Kontakt:


  tel.:      +7 495 2311518
  faks:     +7 495 2311593
  e-mail: moskwa.amb.economic@msz.gov.pl

   

   

   

  Informacje istotne w szczególności dla przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy gospodarczej z partnerami z Rosji (m.in. dotyczące procedur i stawek celnych, analiz sektorowych gospodarki rosyjskiej itp.), znajdują się na stronach: 

   

  Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie
  www.moskwa.trade.gov.pl

   

  Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Petersburgu
  www.petersburg.trade.gov.pl 

   

  Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Kunsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie
  www.kaliningrad.trade.gov.pl

   

   

  Polski Klub Biznesu w Rosji

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: