close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 1 grudnia 2017

  „Jako członek Rady Bezpieczeństwa, Polska zamierza położyć nacisk na konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego, które opiera się na zasadach suwerenności oraz integralności terytorialnej”.

  Podczas wystąpienia minister zaznaczył „Będziemy wyraźnie formułować nasze stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie i przypominać, że zwłaszcza na stałych członkach Rady spoczywa szczególny obowiązek respektowania Karty Narodów Zjednoczonych”. Dodatkowo Minister zapewnił, że aktywność Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ będzie logicznym dopełnieniem działań podejmowanych do tej pory głównie na kontynencie europejskim. Otwiera ona nowe pola odpowiedzialności i daje narzędzia do realizacji naszych celów i priorytetów. Chcemy za jej pośrednictwem wzmocnić naszą wiarygodność jako kraju, który jest nie tylko „konsumentem”, ale także „dostawcą” bezpieczeństwa i to nie tylko w skali europejskiej, ale także globalnej. To także kwestia współkształtowania ładu międzynarodowego, który stoi obecnie wobec szeregu ważnych wyzwań. Jak stwierdził Witold Waszczykowski „Wbrew sceptykom i krytykom chcemy aktywnie kształtować standardy podstawowych praw i wolności człowieka w świecie, zgodnie z naszym tradycyjnym światopoglądem. Doświadczenia zdobyte w Radzie Bezpieczeństwa będziemy chcieli wykorzystać w staraniach o członkostwo w Radzie Praw Człowieka ONZ w latach 2021 – 2022”.

  4796
  4797
  4798
  4799
  4800
  4802

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: