close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 28 listopada 2017

  Studium Europy Wschodniej zaprasza na PIETNASTĄ WSCHODNIĄ SZKOŁĘ ZIMOWĄ 28 LUTEGO-14 MARCA 2018

  Termin składania zgłoszeń mija już 15 stycznia!

   

  I. WARUNKI UCZESTNICTWA

   

  1. Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia (w wyjątkowych wypadkach więcej), przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

   

  2. Uczestnikami Szkoły mogą być słuchacze z Europy Wschodniej, Bałkanów, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz z Polski.

   

  3. Od kandydatów oczekujemy znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładów.

   

  4. Program Szkoły składa się z wykładów (wykładowcami będzie międzynarodowe grono specjalistów problematyki regionu) oraz seminariów (do wyboru jedno z kilku seminariów), na których każdy uczestnik Szkoły wygłosi referat z zakresu swojej pracy dyplomowej, a także wizyt w instytucjach Warszawy i Wrocławia oraz udziału w towarzyszącym Szkole programie kulturalnym.


  II. STYPENDIA

   

  1. Kandydaci mogą ubiegać się o stypendium na pokrycie kosztów całości lub części pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, udział w wykładach i seminariach oraz imprezach towarzyszących), a także o częściowe dofinansowanie kosztów podróży (nie dotyczy kandydatów z Polski i krajów UE oraz osób studiujących w Polsce i krajach UE)

   

  2. Podanie o pokrycie kosztów należy dołączyć do dokumentów kandydata.


  III. DOKUMENTY

   

  1. Kandydaci winni przesłać na adres: wsl.studium@uw.edu.pl

   

  • wypełniony formularz

   

  • list motywacyjny wraz z proponowanym tematem referatu

   

  • curriculum vitae wraz z fotografią,

   

  • rekomendację promotora pracy dyplomowej (podpisany i zeskanowany list),

   

  • potwierdzenie znajomości języka polskiego,

   

  • zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające, że kandydat jest na ostatnim roku studiów magisterskich lub jednolitych studiach pięcioletnich,

   

  • podanie o pokrycie kosztów całości lub części pobytu w Szkole.

   

  2. Ostateczny termin nadsyłania kompletu dokumentów upływa 15 stycznia 2018 r.

    

  Komisja kwalifikacyjna Szkoły podejmie decyzje w sprawie listy uczestników do 5 lutego 2018 r. po czym bezzwłocznie powiadomi wszystkich kandydujących.

   

  Formalne zaproszenie do zakwalifikowanych kandydatów Wschodniej Szkoły Zimowej 2018 zostanie wysłane e-mailem nie później, niż 5 lutego 2018 r. Pocztą zostanie wysłany oryginał zaproszenia, podpisany przez dyrektora Szkoły.

    

  Przyjazdy uczestników do Warszawy – 28 lutego. Zajęcia dydaktyczne Szkoły rozpoczną się w czwartek, 1 marca 2018 r. w Warszawie. Wyjazd uczestników – 15 marca 2017 r.

   

   

  Wszelkie pytania proszę kierować na adres: wsl.studium@uw.edu.pl

  Miejsce szkoły:

  Studium Europy Wschodniej

  Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

   

  Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

  Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2018 r.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: