close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 27 września 2017

  Podczas pobytu w Irkucku Amb. W. Marciniak spotkał się m.in. z przedstawicielami miejscowych władz, kościoła katolickiego i prawosławnego, społeczności akademickiej, Polonii oraz uczestniczył w wydarzeniach promujących współpracę gospodarczą.

  W trakcie spotkania z Gubernatorem Obwodu Irkuckiego S. Lewczenko omówiona została kwestia rozwoju współpracy handlowej regionu z Polską, tematyka dot. diaspory polskiej oraz kontaktów akademickich.

  Będąc gościem Prorektora Państwowego Uniwersytetu Irkuckiego A. Szmidta Ambasador przedyskutował kwestię współpracy akademickiej z polskimi szkołami wyższymi. 

   

  W dniu 22.09. odbyło się II Polonijne Forum Biznesu i następnie z udziałem Amb. W. Marciniaka i  I-go zastępcy Gubernatora Obwodu Irkuckiego W. Dorofiejewa nastąpiło oficjalne otwarcie Misji Gospodarczej „Polska-Obwód Irkucki”. W I półroczu br. obroty gospodarcze pomiędzy Polską i Obwodem Irkuckim osiągnęły 62 mln USD (w tym polski eksport do obwodu to 3,5 mln USD). W misji gospodarczej uczestniczyły polskie firmy z takich sektorów jak obróbka drewna i meblarstwo, części zamienne do samochodów, przetwórstwo rolno-spożywcze, handel detaliczny.

   

  Podczas pobytu w Irkucku Amb. W. Marciniak kilkukrotnie uczestniczył w koncertach Zespołu Tańca Ludowego UMCS z Lublina, m.in. w Państwowym Uniwersytecie Irkuckim oraz w Filharmonii Irkuckiej. Ambasador z małżonką wziął udział w dniu 23.09. w mszy świętej w intencji Polaków na Syberii celebrowanej przez Ordynariusza Diecezji Irkuckiej biskupa Cyryla Klimowicza z udziałem przedstawicieli polskiego środowiska. Spotkał się z reprezentantami Polskiej Autonomii Kulturalnej „Ogniwo”, przedstawicielami polonijnego biznesu, nauczycielami języka polskiego oraz duchowieństwem. Podczas wyjazdu do uroczyska Piwowaricha Ambasador uczestniczył w modlitwie oraz złożył hołd pomordowanym w latach 1937-1938 przez NKWD.

   

  Pobyt w Irkucku był również okazją do złożenie przez Ambasadora wizyty w Konsulacie Generalnym RP w Irkucku. Obszerny program wizyty był wynikiem zaangażowania KG K. Świderka i personelu konsulatu.

  0spotk z wł zbiorcze
  1 uniwerek
  2forum
  3kosciol2
  4 kosciol 2
  5

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: